Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży roślin znajdujących się w sklepie www.zieloneogrody.eu  oraz zasady korzystania ze sklepu. 

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: 

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE ZIELONE OGRODY

ul. Rzepakowa 10

13-200 Działdowo

nazywany dalej Sprzedającym 

3. Sprzedający jest zarejestrowany jako rolnik ryczałtowy prowadzacy gospodarstwo rolne, zwolniony podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 844-201-86-79     REGON:            281578847 

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną roślin za pośrednictwem sieci Internet. 

5. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie. 

6. Sprzedający może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedającym poprzez pocztę e mail: 

zielone_ogrody@interia.pl lub telefonicznie:nr tel. 504302578 w godzinach: pon.-pt. w godz. 9.00-17.00  ; lub pisemnie listem na adres siedziby Sklepu. 

7. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedającego podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego. 

8.  Przedmiotem sprzedaży są rośliny, zwane dalej towarem, prezentowane przez Sklep na stronie www.zieloneogrody.eu w chwili składania Zamówienia. 

9. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. 

10. Ceny prezentowane na stronie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podane są w osobnym cenniku dostaw i ponoszone są przez Kupującego.  

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ : 

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok. 

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którymi będzie można ewentualnie potwierdzić złożenie zamówienia lub skontaktowanie się kuriera w celu doręczenia paczki. 

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany towar (rośliny) do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym wybrać sposób zapłaty i dostawy oraz wypełnić formularz Zamówienia, aż do kliknięcia przycisku „potwierdź zamówienie”. 

4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia. 

5. Honorujemy płatność przy odbiorze oraz przedpłatę  przelewem.

Konto złotówkowe: PKO SA 79 1240 5338 1111 0000 5063 3737

                           lub  mBank  49 1140 2004 0000 3402 3644 6388 

6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za rośliny wraz kosztami dostawy w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedającego nie jest wiążąca. 

7. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Sklepu bez dodatkowej opłaty. 

8. Okresowe promocje i rabaty się nie sumują. 

9. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu dokonania zapłaty za Towar. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. 

10. Rachunki wystawiane są przez Sprzedającego na życzenie Kupującego. Ze względu na swoją działalność rolniczą

Sklep nie wystawia faktur vat ani paragonów. 

11. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

12. Firma kurierska dostarcza przesyłki na terenie Polski w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego gospodarstwa.     

13. Ze względu na to, że rośliny są towarem delikatnym i łatwo psującym się, paczki są nadawane od poniedziałku do czwartku. 

GWARANCJA - RĘKOJMIA :

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC. 

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. 

3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie nadesłanych przez Kupujących zdjęć, które dokumentują uszkodzenie zakupionego towaru lub jego niezgodność z prezentowanym w Sklepie. Reklamacja powinna zawierać krótki opis reklamacyjny. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie. 

4. W przypadku uzasadnionych reklamacji, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający. 

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy towar w miejce niezgodnego z zamówieniem lub jeśli kupujący woli zwracane pieniądze. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie  zgodził się na inne rozwiązanie.  

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: zielone_ogrody@interia.pl 

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie pod nr : 504302578 pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. 

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy. Odpowiednio zabezpieczoną. 

6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY :

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do momentu wysłania zamówienia, prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie przysługuje w przypadku zakupu produktów łatwo psujących się, jakimi są oferowane przez Sprzedającego - żywe rośliny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa z momentem zmiany statusu zamówienia na "wysłane". 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed zmianą statusu zamówienia na "wysłany". 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia paczki z roślinami, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH : 

1. Dane osobowe Kupującego, (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacja zamówienia.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celach realizacji tego zamówienia.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 

4. Każdy Kupujący, którego dane znajdują się w bazie danych Gospodarstwo Szkółkarskie Zielone Ogrody ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych, poprzez logowanie na swoje konto w Sklepie lub telefonicznie za pomocą obsługi Sklepu

www.zieloneogrody.eu 

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego na liście przewozowym przesyłki. 

6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e-mail do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach. Adres ten nie jest przekazywany osobom trzecim.  

7. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Newslettera. 

8. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

11.  Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika.Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

*********************

Drogi Kliencie 

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. Przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem

(podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych)

Pani/Pana danych osobowych jest;

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE ZIELONE OGRODY

Rzepakowa 10

13-200 Działdowo

Adres poczty elektronicznej: zielone_ogrody@interia.pl Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi jak wyżej.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą udzielona w celu realizacji zamówienia z gospodarstwa.

Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: email, adres dostawy, adres klienta, nr telefonu ip.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli prawo np. podatkowe na to pozwala.

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. 

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę prognozę w szczególności takich aspektów jak wiarygodność, lokalizacja. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej jeśli jest wyrażona taka zgoda.

Sprzeciw w stosunku do powyższych czynności co do osoby której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Katarzyna Rant- Rodzik i obsługa 
Gospodarstwa Szkółka Zielone Ogrody

Szkółka Zielone Ogrody  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl